ΟΜΔΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

Μαθήματα

Ώρες

 

 

Μαθηματικά

Κατεύθυνσης

3

Αρχαία

Κατεύθυνσης

3

 

 

Φυσική

Κατεύθυνσης

3

Λατινικά

Κατεύθυνσης

1

-

Χημεία

Γενικής

1,5

-

 

 

Μαθηματικά

Γενικής

4

Μαθηματικά

Αλγεβρα - Γεωμετρία

4

 

 

Φυσική

Γενικής

1

Φυσική

Γενικής

1

 

 

Έκθεση

2

Έκθεση

2

 

 

Σύνολο

14,5

Σύνολο

11

Η διδακτική ώρα είναι 50λεπτη

Θέματα Πανελλαδικών

On-line Χρήστες

Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εορτολόγιο Ελληνικών Ονομάτων